RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 0 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
RAM: 02GB, HDD: 500GB
Giá: 0 VND
E5-2620v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-2620,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5645,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí
Chat Zalo Chat Messenger Phone Number Đăng nhập