WORKSTATION

Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
Giá: 0 VND
E3 - 1225v3, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E3-1225v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-1620, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-1620v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5645,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-2620,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-2620v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-2620v2, 4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5-2620,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND
E5645,4Gb RAM, 500Gb HDD
Giá: 0 VND

Đăng ký dùng thử CLOUD SERVER miễn phí
Chat Zalo Chat Messenger Phone Number Đăng nhập